วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

25 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้อาจารย์กมลลักษณ์ ให้คุมเวรประตูในตอนเช้า จากนั้นก็มาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดนักเรียนห้อง 7 จนถึงพักทานข้าว แล้วก็ขึ้นมาจัดนักเรียนสอบอ่านอีก พอเสร็จ ก็มาคุมห้อง 4 กินนมกลับบ้าน เหนื่อยทั้งวันเลย
15 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้มาโรงเรียนแต่เช้า ที่โรงเรียนมีกิจกรรมเต้นฮูล่าฮุกโชว์ มีตุ๊กตาประกอบด้วย สนุกมาก ๆ
8 กุมภาพันธ์ 2553
เริ่มทำงานที่ได้รับมอบหมาย พิมพ์รายชื่อเข้ามอบ NT และไปหาความรู้ค้นคว้างานในการปรับทำวิจัย พักทานข้าว ภาคบ่ายมีอาจารย์มานิเทศก์การสอนในคาบที่ 4 เรื่องระบบสุริยะ
2 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ต้องสอน 3/1คาบบ่ายที่2 แต่ครูประจำชั้นขอให้เลื่อนไปสอนคาบที่ 5 แล้วมาปริ้นงานให้ครูราตรี 8 ฉับบ พักทานข้าว ภาคบ่ายก็สอนคาบที่ 5 ที่เลื่อนมา กลับบ้านเวลา 16.00 น.